ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 9-15 มีนาคม 2551

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กำหนดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเดิ นเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรปกติ 5 ปี) (ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ)
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 -มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 -เป็นชาย สัญชาติไทย ผ่านการฝึกวิชาทหารจากกรมการรักษาดินแดนไม่น้อยกว่าชั้นปีที่ 3
 -มีอายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากปี พ.ศ.เกิด สำหรับผู้มีอายุ 21 ปี ต้องได้รับการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ หรือเป็นทหารกองหนุน
 -เป็นผู้มีความประพฤติดี
 -มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี
 -ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี และมีสายตาในการมองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1 (20/200)
 
 2.นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรพิเศษ 3 ปี) (เฉพาะฝ่ายช่างกลเรือ)
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลเรือ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างแมคคาทรอนิกส์ ช่างกลเกษตร ช่างจักรกลเรือ และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 -มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 -เป็นชาย สัญชาติไทย
 -มีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยนับจากปี พ.ศ.เกิด ต้องได้รับการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ หรือเป็นทหารกองหนุน
 -เป็นผู้มีความประพฤติดี
 -มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี
 -ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี และมีสายตาในการมองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1 (20/200)
 
 3.นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรเร่งรัด2 ปีครึ่ง) (เฉพาะฝ่ายเดินเรือ)
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 -มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 -เป็นชาย สัญชาติไทย
 -มีอายุไม่เกิน 30 ปี โดยนับจากปี พ.ศ.เกิด ต้องได้รับการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ หรือเป็นทหารกองหนุน
 -เป็นผู้มีความประพฤติดี
 -มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี
 -ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี และมีสายตาในการมองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1 (20/200)
 
 4.นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรประกาศนียบัตรการเดินเรือพาณิชย์ 2 ปีครึ่ง) (ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ)
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่าโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 -มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 -เป็นชาย สัญชาติไทย
 -มีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยนับจากปี พ.ศ.เกิด สำหรับผู้มีอายุ 21 ปี ต้องได้รับการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ หรือเป็นทหารกองหนุน
 -เป็นผู้มีความประพฤติดี
 -มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี
 -ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี และมีสายตาในการมองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1 (20/200)  
 
 กำหนดการรับสมัคร
 1.กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2552
 2.ยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร หรือกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซ.เทศบาล 6 (วัดบางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9-15 มีนาคม 2551 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2756-4971-80 ต่อ 127, 128, 131
 
 ข้อควรทราบ
 1.รายละเอียดในทุกหลักสูตร ให้ตรวจสอบอีกครั้ง จากประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและ พาณิชย์นาวี หรือประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี แล้วแต่กรณี
 2.ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกหลักสูตร 500 บาท
 3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 สามารถสมัครได้ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรประกาศนียบัตรการเดินเรือพาณิชย์ 2.5 ปี
 4.ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป จะไม่เปิดหลักสูตรเร่งรัด 2 ปีครึ่ง ให้ผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา สมัครเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรการเดินเรือพาณิชย์ 2.5 ปี ซึ่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะขยายอายุผู้สมัครไม่เกิน 30 ปี  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com