ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ  รับพนักงานโรงพยาบาล 110 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 12, 19 ธันวาคม 2551

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ  รับพนักงานโรงพยาบาลประเภทชั่วคราว
 
 1.พนักงานการเงินและบัญชี (3 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ คอมพิวเตอร์
  ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงินและการธนาคาร
 
 2.พนักงานธุรการ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ ธุรกิจทั่วไป
  เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการ
  ธนาคาร
 
 3.พนักงานพัสดุ (3 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ บริหาร
  ธุรกิจ เลขานุการ การตลาด การขาย การจัดการ การโฆษณา
 
 4.พนักงานโภชนาการ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางอาหารและโภชนาการ
  คหกรรมศาสตร์
 
 5.เจ้าหน้าที่พัสดุ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ
  เลขานุการ การตลาด การขาย การจัดการ การโฆษณา
 
 6.พนักงานช่วยการพยาบาล (37 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 7.พนักงานช่วยตัดเย็บ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 8.พนักงานช่วยงานบริการ (7 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 9.พนักงานช่วยงานโภชนาการ (3 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 10.พนักงานช่วยงานขับรถยนต์
 -วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 -มีความรู้ ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาต
  ขับรถยนต์
 ตำแหน่งที่ 1-10 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2551
 
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 11.นักวิชาการเงินและบัญชี
 -วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์
 
 12.บุคลากร
 -วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิช
  ยศาสตร์ คณิตศาสตร์สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสาร
  ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์
 
 13.นักสังคมสงเคราะห์
 -วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา
 -ถ้ามีประสบการณ์การทำงานบริการสังคมเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม หรือชุมชน
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ตำแหน่งที่ 11-13 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
 
 พนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ
 
 14.นักเทคนิคการแพทย์ (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
  ศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
 
 15.นักรังสีการแพทย์ (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์
 
 16.นักกายภาพบำบัด (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางกายภาพบำบัด
 
 17.นักวิทยาศาสตร์
 -วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 18.พนักงานช่างทันตกรรม
 -วุฒิประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งมีหลักสูตร
  กำหนดเวลาศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า
  ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
 19.พนักงานเภสัชกรรม (3 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 20.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 -วุฒิประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 21.ผู้ช่วยทันตแพทย์ (6 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรศึกษาต่อจากมัธยมศึกษา
  ตอนปลาย
 
 22.ผู้ช่วยพยาบาล (20 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรศึกษาต่อจากมัธยมศึกษา
  ตอนปลาย
 
 23.เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 
 24.เจ้าหน้าที่เภสัชกร (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 25.เจ้าหน้าที่ธุรการ
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ธุรกิจทั่วไป ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์
 ตำแหน่งที่ 14-25 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2551  
 
       สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ในวันและเวลาราชการ
 
       งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารดุลโสภาคย์ ชั้น M โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง    คลองหลวง    ปทุมธานี    12120  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com