ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับพนักงานราชการ  12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-17 ธันวาคม 2551

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์รับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักง านราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป
 
 1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี
 
 2. พนักงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางประชาสัมพันธ์ วารสาร ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 
 3. พนักงานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย
 
 4. พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี
 
 5. พนักงานโยธา กลุ่มงานเทคนิค ค่าตอบแทน 7,770-8,610 บาท
 - วุฒิ ปวส. ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ วุฒิ ปวท. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ
 
 6. พนักงานวิศวกรโยธา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา
 
 7. พนักงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 9,530 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี
 
 8. พนักงานสถาปกนิก (ด้านสถาปัตยกรรม) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,530-10,520 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรม
 
 ระยะเวลาการจ้างและสิทธิประโยชน์
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 
       สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ชั้น 4 อาคาร 10 ชั้น) ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้-17 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง โทร. 0-2299-4156
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญา บัตร หรือสำเนาประกาศนียบตัร และระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 17 ธันวาคม 2551
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล)
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
       ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในวันยื่นใบสมัคร จำนวน 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
 http://www.dpt.go.th/
 
  http://www.dpt.go.th/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com