ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  รับพนักงานราชการหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้-25 ธันวาคม 2551

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  รับพนักงานราชการหลายอัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 สนามสอบที่ 1 จังหวัดนนทบุรี
 สถานที่รับสมัคร : อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค (กระทรวงยุติธรรม) ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0-2502-8006-7
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีของสนามสอบที่ 1 จังหวัดนนทบุรี จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงาน ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานต่อไปนี้
 1.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ส่วนกลาง)
 2.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา (จังหวัดสมุทรปราการ)
 3.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี (จังหวัดนครปฐม)
 4.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา (กรุงเทพฯ)
 5.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา (กรุงเทพฯ)
 6.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร (จังหวัดนครปฐม)
 7.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
 8.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
 9.สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี (กรุงเทพฯ)
 10.ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชาย (บ้านเมตตา) (กรุงเทพฯ)
 11.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
 12.สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี (จังหวัดนครปฐม)
 13.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี
 14.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ
 15.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก
 16.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 17.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่าง และสถานที่เรียกบรรจุครั้งแรก
 
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม
 หน่วยที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (2 อัตรา)
 หน่วยที่ 4 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา)
 หน่วยที่ 5 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
 หน่วยที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 5 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
 หน่วยที่ 17 พนักงานพินิจ (หญิง) (2 อัตรา)
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 12 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ) (1 อัตรา)
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
 หน่วยที่ 11 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) (1 อัตรา)
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนสิรินธร
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
 หน่วยที่ 10 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยที่ 14 ผู้ช่วยนักบำบัด (3 อัตรา)
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 
 สนามสอบที่ 2 จังหวัดระยอง
 สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โทร.0-3861-2224
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีของสนามสอบที่ 2 จังหวัดระยอง จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงาน ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานต่อไปนี้
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
 3.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง (จังหวัดชลบุรี)
 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
 5.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด
 6.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี
 7.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว
 8.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่าง และสถานที่เรียกบรรจุครั้งแรก
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 8 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 9 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 11 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 เจ้าหน้าที่สำนักงาน (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 
 สนามสอบที่ 3 จังหวัดราชบุรี
 สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 5/1 หมู่ที่ 10 ถ.หนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3237-3373, 0-3237- 3612
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีของสนามสอบที่ 3 จังหวัดราชบุรี จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงาน ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานต่อไปนี้
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
 3.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
 5.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี
 6.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร
 7.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
 8.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม
 9.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่าง และหน่วยงานที่เรียกบรรจุครั้งแรก
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี
 หน่วยที่ 8 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี
 หน่วยที่ 5 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 17 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 
 สนามสอบที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 101 ถ.มิตรภาพ ซอย 19 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0-4422-2321
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีของสนามสอบที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงาน ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานต่อไปนี้
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
 3.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
 5.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่าง และหน่วยงานที่เรียกบรรจุครั้งแรก
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 
 สนามสอบที่ 5 จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 728 หมู่ที่ 19 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.0-4320-3014
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีของสนามสอบที่ 5 จังหวัดขอนแก่น จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงาน ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานต่อไปนี้
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
 3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด
 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
 5.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
 6.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย
 7.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย
 8.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
 9.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่าง และหน่วยงานที่เรียกบรรจุครั้งแรก
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด
 หน่วยที่ 5 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 6 พนักงานคุมประพฤติ (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย
 หน่วยที่ 17 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย
 หน่วยที่ 15 เจ้าหน้าที่สำนักงาน (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 
 สนามสอบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 118 หมู่ที่ 12 บ้านหนองก่าน ถ.ชยางกูร ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-4520-0706
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีของสนามสอบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงาน ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานต่อไปนี้
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
 3.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
 5.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร
 6.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ
 7.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่าง และหน่วยงานที่เรียกบรรจุครั้งแรก
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (2 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 
 สนามสอบที่ 7 จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 260 หมู่ที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.08-1909-1053
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีของสนามสอบที่ 7 จังหวัดนครสวรรค์ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงาน ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานต่อไปนี้
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
 3.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
 5.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก
 6.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร
 7.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
 8.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี
 9.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
 10.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร
 11.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท
 12.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
 13.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่าง และหน่วยงานที่เรียกบรรจุครั้งแรก
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
 หน่วยที่ 17 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร
 หน่วยที่ 6 พนักงานคุมประพฤติ (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 
 สนามสอบที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 158 หมู่ที่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร.0-5329-7043, 0-5329-9952
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีของสนามสอบที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงาน ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานต่อไปนี้
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
 3.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา
 5.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่
 6.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
 7.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์
 8.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
 9.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
 10.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่าง และหน่วยงานที่เรียกบรรจุครั้งแรก
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่
 หน่วยที่ 17 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 
 สนามสอบที่ 9 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 106 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7740-5576
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีของสนามสอบที่ 9 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงาน ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานต่อไปนี้
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 3.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 5.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง
 6.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา
 7.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร
 8.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่าง และหน่วยงานที่เรียกบรรจุครั้งแรก
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยที่ 10 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (2 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร
 หน่วยที่ 17 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา
 หน่วยที่ 6 พนักงานคุมประพฤติ (2 อัตรา)
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 17 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่
 หน่วยที่ 15 เจ้าหน้าที่สำนักงาน (1 อัตรา)
 
 สนามสอบที่ 10 จังหวัดสงขลา
 สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โทร.0-7432-6815
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีของสนามสอบที่ 10 จังหวัดสงขลา จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงาน ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานต่อไปนี้
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
 3.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล
 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
 5.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่าง และหน่วยงานที่เรียกบรรจุครั้งแรก
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (1 อัตรา)
 
 สนามสอบที่ 11 จังหวัดปัตตานี
 สถานที่รับสมัคร : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี เลขที่ 169/53 ถ.ปากน้ำ-มอ.ปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร.0-7346-0389
   
        สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีของสนามสอบที่ 11 จังหวัดปัตตานี จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่าง และหน่วยงานที่เรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 17 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 หน่วยที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -ได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
 
 หน่วยที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -ได้รับปริญญาตรี ทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -ได้รับปริญญาตรี ทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 
 หน่วยที่ 4 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากร
  มนุษย์
 
 หน่วยที่ 5 นักจิตวิทยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -ได้รับปริญญาตรี ทางจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาคลินิกและชุมชน
 
 หน่วยที่ 6 พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -ได้รับปริญญาตรี ทางกฎหมาย
 
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -เพศชาย
 -ได้รับปริญญาตรี ทางการศึกษา
 
 หน่วยที่ 8 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -เพศชาย
 -ได้รับปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบได้ไม่ต่ำ
  กว่านี้ ทางวิศวกรรมโยธา
 
 หน่วยที่ 9 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -เพศชาย
 -ได้รับปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบได้
  ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
 
 หน่วยที่ 10 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -เพศชาย
 -ได้รับปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบได้ไม่
  ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 หน่วยที่ 11 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -เพศชาย
 -ได้รับปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
   อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
   อิเล็กทรอนิกส์
 
 หน่วยที่ 12 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -เพศชาย
 -ได้รับปริญญาตรี ทางศิลปกรรม ศิลปหัตถกรรม
 
 หน่วยที่ 13 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 -เพศชาย
 -ได้รับปริญญาตรี ทางการเกษตร
 
 หน่วยที่ 14 ผู้ช่วยนักบำบัด กลุ่มงานบริการ
 -เพศชาย
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 หน่วยที่ 15 เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มงานบริการ
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ
   เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์
 
 หน่วยที่ 16 พนักงานพินิจ (ชาย) กลุ่มงานบริการ
 -เพศชาย
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
 หน่วยที่ 17 พนักงานพินิจ (หญิง) กลุ่มงานบริการ
 -เพศหญิง
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 
         สมัครด้วยตนเองได้ที่สนามสอบที่ 1-11 ตั้งแต่วันที่ 17-25 ธันวาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้
 -กลุ่มงานบริการ จำนวน 100 บาท
 -กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 200 บาท  
 
        กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 17 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถ.แจ้งวัฒนะ    ปากเกร็ด    นนทบุรี    11120  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com