ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  รับสมัครเจ้าหน้าที่  18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 31 ธันวาคม 2551

สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  รับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังรายละเอ ียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.เจ้าหน้าที่ (บริหารจัดการห้องสมุด) ประจำสำนักนโยบายและแผน (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือ
  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 2.เจ้าหน้าที่อาวุโส (นักกฎหมายการแพทย์) ประจำสำนักกฎหมาย (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขานิติศาสตร์ ร่วมกับสาขาเกี่ยวกับสาธารณ
  สุข หรือระดับปริญญาโท ด้านบริหารกฎหมายการแพทย์
 
 3.หัวหน้างาน (นิติกร) ประจำสำนักกฎหมาย (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 
 4.หัวหน้ากลุ่มงาน (งานบัญชี) ประจำสำนักบริหารกองทุน (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาพาณิชยศาสตร์ การบัญชี การเงิน หรือ
  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 5.เจ้าหน้าที่อาวุโส (ดูแลฐานข้อมูล) ประจำสาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพฯ) (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
  คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 6.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานคุ้มครองสิทธิ) ประจำสาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพฯ) (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
  สุขภาพ
 
 7.เจ้าหน้าที่ (งานธุรการและประสานโครงการ) ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพบริการ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการทั่วไป
  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 8.ลูกจ้าง (บริการประชาชน) ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน (1 อัตรา)
 -วุฒิอนุปริญญา หรือเทียบเท่า สาขาประชาสัมพันธ์ สาขาสังคมศาสตร์ หรือ
  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 9.เจ้าหน้าที่อาวุโส (บริหารระบบฐานข้อมูล) ประจำสำนักบริหารสารสนเทศการประกัน (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยา
  ศาสตร์คอมพิวเตอร์
 
 10.หัวหน้างาน (การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์) ประจำสาขาเขตพื้นที่ (สกลนคร) (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคม
  ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 11.เจ้าหน้าที่อาวุโส (สารสนเทศการปะกัน) ประจำสาขาเขตพื้นที่ (สกลนคร) (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 12.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์) ประจำสาขาเขตพื้นที่ (ราชบุรี) (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาสังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ประชา
  สัมพันธ์ การพัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 13.ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประจำสาขาเขตพื้นที่ (ระยอง) (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี
 -วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาแพทย์ศาสตร์
 
 14.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ) ประจำสาขาเขตพื้นที่ (ระยอง) (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 15.หัวหน้ากลุ่มงาน (ตรวจสอบ) ประจำสาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์ศาสตร์
  พยาบาลศาสตร์ เภสัชกร
 
 16.หัวหน้างาน (จัดการโรคเฉพาะ) ประจำสาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์
  สาธารณสุขศาสตร์
 
 17.หัวหน้างาน (สารสนเทศการประกัน) ประจำสาขาเขตพื้นที่ (สงขลา) (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณ
  สุขศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
 18.หัวหน้ากลุ่มงาน (ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ) ประจำสาขาเขตพื้นที่ (สงขลา) (1 อัตรา)
 -อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาแพทย์ศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์  
 
       สมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.nhso.go.th เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์  เมือง นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ : 0-2831-4000
  www.nhso.go.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com