ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1  รับสมัครเจ้าหน้าที่ 38 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้-19 มกราคม 2552

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1  รับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
 
 พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1.ผู้ช่วยช่างเทคนิค (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
 -มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการซ่อม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 
 2.คนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 
 ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา
 3.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 -มีความรู้ความสามารถในการพูด การเขียนและการพิมพ์จดหมายภาษาอังกฤษในระดับดี
 -มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 
 ส่วนทะเบียนและประมวลผล
 4.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Access, VB และการเขียนโปรแกรม
 -หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ส่วนอาคารสถานที่
 5.คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) (5 อัตรา)
 -วุฒิ ป.4 หรืออ่านออกเขียนได้
 -มีประสบการณ์ผ่านงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 6.คนงานเกษตร (ลูกจ้างชั่วคราว) (4 อัตรา)
 -วุฒิ ป.4 หรืออ่านออกเขียนได้
 -มีประสบการณ์ทางด้านทำการเกษตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 7.คนงาน (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ) (1 อัตรา)
 -วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า
 -มีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 8.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 9.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมวัฒนธรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงการดานศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 1 ปี
 -มีผลงานวิจัยหรืองานวิชาการด้านศิลปกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำฐานข้อมูลและเวปไซต์
 
 10.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 11.นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านจุลชีววิทยา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 12.นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 13.นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ ด้านจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 14.นักเทคโนโลยีทางการศึกษา (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย เทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 
 15.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถเขียนโปรแกรมด้านการจัดการฐานข้อมูลเช่น ASP Visual Basic Delphi PHP Java และ Visual Studio .NET
 -สามารถออกแบบ Database โดยใช้ Microsoft Access หรือ SQL และ Oracle
 -สามารถใช้ SQL Statement ได้เป็นอย่างดี
 -มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอร์ฟแวร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 16.ช่างเทคนิค (โสตทัศนูปกรณ์) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 17.ช่างเทคนิค (ระบบเครือข่าย) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านระบบเคเบิ้ลทีวี การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและระบบโทรทัศน์วงจรปิด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ศูนย์บริการวิชาการ
 18.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS
 -หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 19.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 20.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ ทางมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ส่วนทะเบียนและประมวลผล
 21.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Access, VB และการเขียนโปรแกรม
 -หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 22.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ส่วนการเงินและบัญชี
 23.เจ้าหน้าที่บริหาร (งานงบประมาณ) (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ส่วนการเงินและบัญชี
 24.เจ้าหน้าที่บริหาร (งานรับเงินรายได้) (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ส่วนการเจ้าหน้าที่
 25.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ส่วนนโยบายและแผน
 26.เจ้าหน้าที่บริหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ วิจัยและวัดผลการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ส่วนพัสดุ
 27.เจ้าหน้าที่บริหาร (ฝ่ายจัดซื้อ) (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี คณิตศาสตร์ สถิติวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 28.เจ้าหน้าที่บริหาร (ฝ่ายตรวจรับ) (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี คณิตศาสตร์ สถิติวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
 29.นิติกร (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
 -มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ปี
 
 ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ
 30.พนักงานธุรการ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
 -หากมีความรู้ ความสามารถในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 สำนักงานเลขาสภามหาวิทยาลัย
 31.เจ้าหน้าที่บริหาร (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ส่วนอาคารสถานที่
 32.ช่างเทคนิค (เขียนแบบ) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ด้านก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรมและโยธา
 
 33.ผู้ช่วยช่าง (ช่างยนต์) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านช่างยนต์ ด้านเทคนิคยานยนต์
 -มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรถยนต์หรือเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 34.ผู้ช่วยช่าง (ภูมิสถาปัตย์) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ ด้านช่างกลเกษตร และด้านเครื่องกล
 -มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 
 35.คนงาน (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) (1 อัตรา)
 -วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 
 โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ลาว
 36.ช่างเทคนิค (ภูมิสถาปัตย์) (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านภูมิสถาปัตย์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 37.พนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพณิชยการ การบริหาร ด้านการบัญชี และด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 38.ช่างเทคนิค (ผู้ควบคุมงาน) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ด้านก่อสร้าง ด้านโยธา  
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23มกราคม 2552 หรือสมัครได้ที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2552 ในวันและเวลาราชการ  
 
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100    เชียงราย    57100  
 โทรศัพท์ : 0-5391-6020-1
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com