ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
แพทยศาสตร์ศิริราช รับสมัครพนักงาน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แพทยศาสตร์ศิริราช รับสมัครงาน วุฒิปวส.-ปริญญาโท 12 อัตรา
 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 
  1. นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยวิจัยอนามัย การเจริญพันธุ์ฯ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา (1 อัตรา)
  - เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
  - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - หากมีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
  2. นักกิจกรรมบำบัด / นักอาชีวบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
  - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านอาชีวบำบัด กิจกรรมบำบัด
  ตำแหน่งที่ 1-2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
 
  3. พยาบาล / ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (1 อัตรา)
  - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล
  - มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - หากมีประสบการณ์ด้านการระงับปวดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2552
 
  4. นักสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (1 อัตรา)
  - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมสงเคราะห์
  - มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านสังคมสงเคราะห์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานกับเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ตำแหน่งที่ 4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2552
 
  5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาพยาธิวิทยา (1 อัตรา)
  - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - วุฒิปริญญาตรีทางด้านการศึกษา ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์
  - หากมีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการใช้โปรแกรม SPSS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  ตำแหน่งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
  6. นักจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (1 อัตรา)
  - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - วุฒิปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิก
 
  7. นักจิตวิทยา งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง (1 อัตรา)
  - อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - วุฒิปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาให้คำปรึกษา จิตวิทยาคลินิกชุมชน
  - หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือสถาบันการแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
  8. นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ (1 อัตรา)
  - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เอกคหกรรมศาสตร์ เอกอาหารและโภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์ เอกโภชนวิทยา
  - มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการฝึกงานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 250-300 ชั่วโมง
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, Internet ได้
  ตำแหน่งที่ 6-8 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
  9. ผู้ปฏิบัติงานบริการ (Job พนักงานธุรการ) หน่วยโรคติดเชื้อทางนรีเวชฯ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา (1 อัตรา)
  - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  - วุฒิปวส.ทางด้านคอมพิวเตอร์
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  ตำแหน่งที่ 9 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
 
  10. ช่างเทคนิค (นายช่างเทคนิค) หน่วยเครื่องกล งานซ่อมบำรุง (1 อัตรา)
  - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - วุฒิปวส. ทางด้านช่างยนต์ เทคนิคอุตสาหกรรม
  - ออกแบบและประมาณราคาระบบงานเครื่องกลได้
  - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  ตำแหน่งที่ 10 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2552
 
  11. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานธุรการ) ภาควิชาพยาธิวิทยา (1 อัตรา)
  - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - วุฒิปวส.ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  - มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านคอมพิวเตอร์ในงานธุรการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  ตำแหน่งที่ 11 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
  12. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Job นายช่างอิเล็กทรอนิกส์) งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ (1 อัตรา)
  - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - วุฒิปวส.ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์
  ตำแหน่งที่ 12 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
  สมัครด้วยตนเองได้ที งานการเจ้าหน้าที่ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กทม.ในวันและเวลาราชการ

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com