ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.1 อาจารย์ปริญญาเอก จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
 2.เงื่อนไขของตำแหน่ง
 2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ แล้ว
 2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้ โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว
 
 3.คุณสมบัติของผู้สมัคร
 3.1 คุณสมบัติทั่วไป
 3.1.1 มีคุณสมบัติตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 3.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะต้องมีผลการศึกษาดังนี้
 - วุฒิปริญญาตรีได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และ ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
 - วุฒิปริญญาโท ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.35
 - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
 หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ พิเศษ หรือ มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
 (ในกรณีนี้ ผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดทำเพื่อการสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ)
 
 4. การรับสมัคร
 4.1 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
 4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 4.2.1 สำเนาใบปริญญาตรี,โท,เอก และรายละเอียดผลการศึกษา จำนวน 5 ชุด (ให้นำฉบับจริงมาแสดง ด้วย) กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนำฉบับแปลเป็น ภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย
 4.2.2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 5 ชุด
 4.2.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4.2.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 4.2.5 ผลงานทางวิชาการ และหรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้ ความสามารถพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณาและจะส่งคืนภายหลัง (กรณีระดับผลการศึกษาไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้)
 
 5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
 จะใช้วิธีการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์
 
 6. กำหนดการคัดเลือก
 6.1 ระยะเวลาขอรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552 ณ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
 ทั้งนี้ การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ในอัตราที่ว่างอยู่ จะเป็นไปตามลำดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอำนาจการอนุมัติการบรรจุ/จ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเลื่อนผู้ที่อยู่ในลำดับที่ถัดไปขึ้นมาแทน
 
 http://www.sci.tu.ac.th
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com