ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2552)


  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2552)
 
 ประกาศรับสมัคร :
 
  28 พฤษภาคม 2552
 
 รายละเอียด :
 
   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 
 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ครั้งที่ 1
 
 - วุฒิ ปวส. อนุปริญญา หรือ ปวช. และต้องมีประสบการณ์ในงานด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างน้อย 1 ปี
 
 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ครั้งที่ 1
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งเคยผ่านการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 2 ของสำนักงาน หรือที่สำนักงานให้การรับรอง และเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทางรังสีระดับกลาง ซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง ซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 2 ของสำนักงาน หรือที่สำนักงานให้การรับรอง
 
 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง ครั้งที่ 1
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้น ซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 1 ของสำนักงาน หรือที่สำนักงานให้การรับรอง
 
 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
 
 1. ใบสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่กรอกข้อความครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอรับรอง จำนวน 1 ชุด (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.oaep.go.th/tec/download.html
 
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์หรือรูปสแกนในการสมัครสอบ
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน
 
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
 
 5. สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
 
 6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี โดยระบุระยะเวลา และมีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่รับผิดชอบสำเนาหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 1 สำเนาใบอนุญาตที่มีชื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี (ถ้ามี)
 
 7. เอกสารประกอบการสมัครสอบต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 
 กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552
 
 การยื่นใบสมัครสอบและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
 
 - ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบตามกำหนดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (ในกรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสมัคร) และให้ผู้สมัครแนบซองเปล่าพร้อมติดแสตมป์และจ่าหน้าซองถึงตนเอง เพื่อสำนักงานปรมาณู เพื่อสันติจะดำเนินการจัดส่งบัตรประจำตัวสอบของ
 
 ผู้มีสิทธิสอบไปให้ กรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ส่งไปที่ งานการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี กลุ่มงานด้านวิชาการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 
 โดยให้ระบุที่มุมซองด้านล่างขวาว่า "สมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง"
 
 - ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 500 บาท โดยชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี เงินนอกราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สาขาพหลโยธิน 39 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 039-1-22471-9
 
 กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการสมัครสอบ ขอให้ส่งสำเนาใบสมัครสอบและสำเนาหลักฐานการชำระเงิน (ใบ PAY IN) ทางโทรสาร 0-2562-0092 หรือทาง E-mail ไปยัง rso@oaep.go.th
 
 
 
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
  http://www.oaep.go.th
 
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :
 
  http://www.oaep.go.th/tec/download.html
 
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :
 
  16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com