ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับวุฒิปริญญาโท (บัดนี้ - 29 พฤษภาคม 2552)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับวุฒิปริญญาโท (บัดนี้ - 29 พฤษภาคม 25 52)
 
 ประกาศรับสมัคร :
 
  27 พฤษภาคม 2552
 
 รายละเอียด :
 
   กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 9,700 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ดังนี้
 
 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.ความรู้ความสามารถ
 
 - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ นโยบายยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม มีวิสัยทัศน์ มนุษยสัมพันธ์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.ความรู้ความสามารถ
 
 - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ สถานการณ์ นโยบายยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม มีวิสัยทัศน์ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
 3. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.ความรู้ความสามารถ
 
 - มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ข้อมูล ทดสอบ และค้นคว้าวิจัยทางด้านเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ และระบบประกันเชิงคุณภาพ
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้วลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พ.ค. 2552
 
 ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครในอัตราตำแหน่งละ 200 บาท
 
 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
 
 2. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดง ผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็น ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 2 ฉบับ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญา บัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 17 เมษายน 2552 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยให้ระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับการอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 
 3. หนังสือแจ้งผลการสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ. ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ
 
 6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ให้นำมายื่นเมื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว
 
 
 
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
  http://www.dss.go.th
 
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :
 
   
 
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :
 
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
 
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :
 
   
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com