ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลจังหวัดลำพูน รับ วุฒิปวช. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2552)

เทศบาลจังหวัดลำพูน รับ วุฒิปวช. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 20 กรก ฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  01 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งในประกาศดังกล่าวได้กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน ดังนี้
 
 
 1. ระดับ 1 สถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง ลำพูน จังหวัดลำพูน
 
 
 
 
 
 2. ระดับ 2 สถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
 
 
 
 
 3. ระดับ 3 สถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
 
 
 
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
 
 
 
 
 
 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 บรรจุ 16 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษา ของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วย งานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงมีความรู้ ความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
 2. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 บรรจุ 12 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
 
 
 
 
 
 3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 บรรจุ 3 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์
 
 - มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 
 
 
 4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 บรรจุ 4 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหาร ธุรการ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป) ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 
 
 
 
 
 5. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 บรรจุ 10 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป(เฉพาะทางบริหารธุรกิจ) และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายของเทศบาล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 
 
 
 6. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 บรรจุ 7 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การ ตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยว กับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 
 
 
 7. เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1 บรรจุ 2 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร มีความรู้ในการปฏิบัติงานทะเบียนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 
 
 
 8. เจ้าหน้าที่การประปา 1 เงินเดือน 5,760 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่าง ไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการประปาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 
 
 
 9. ช่างโยธา 1 บรรจุ 9 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 
 
 
 10. ช่างไฟฟ้า 1 บรรจุ 4 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
 - มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 
 
 
 11. ช่างเขียนแบบ 1 บรรจุ 3 อัตรา เงินเดือน 5,760 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 
 
 
 12. ช่างเครื่องยนต์ 1 เงินเดือน 5,760 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกล
 
 - ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักร ซึ่งกรมเจ้าท่าออกให้ตามประเภทชั้นและชนิดของเรือ ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในวิชาช่างเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความสามารถในการควบคุมการเดินเครื่องยนต์การบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
 
 
 
 
 
 13. เจ้าพนักงานธุรการ 2 บรรจุ 4 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง มีความรู้ ความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
 14. เจ้าพนักงานชุมชน 2 บรรจุ 4 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง มีความรู้ในการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 
 
 
 15. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 บรรจุ 5 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางวิศวกรรมเครื่องกลเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
 
 - มีความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 
 
 
 16. เจ้าพนักงานสาธารณชุมชน 2 บรรจุ 8 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยา บาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
 
 - วุฒิประกาศนียบัตร หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการแพทย์แผนไทย
 
 
 
 
 
 17. เจ้าพนักงานทะเบียน 2 เงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรการ คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร
 
 - มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 
 
 
 
 
 18. นายช่างโยธา 2 บรรจุ 16 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท
 
 
 
 
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 
 
 
 19. นายช่างไฟฟ้า 2 บรรจุ 4 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิ ปวท. ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 
 - วุฒิ ปวส. ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 
 
 
 20. นายช่างสำรวจ 2 บรรจุ 2 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา มีความรู้ในงานช่างสำรวจอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 
 
 
 
 
 21. นายช่างเครื่องยนต์ 2 เงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน มีความรู้ความเข้าใจในวิชาช่างยนต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการควบคุมการเดินเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 
 
 
 
 
 22. นายช่างเขียนแบบ 2 บรรจุ 2 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 
 
 
 
 
 23. สัตวแพทย์ 2 บรรจุ 2 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสัตวแพทย์
 
 - มีความรู้ในวิชาการตรวจเนื้อสัตว์ และในวิชาการป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 
 
 
 
 
 24. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 บรรจุ 5 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขา นุการ การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน การ จัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 
 
 
 
 25. นักพัฒนาชุมชน 3 บรรจุ 16 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง หรือ ปวส. ทางบัณฑิตอาสาสมัคร
 
 - มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 
 
 
 
 26. นักวิชาการสวนสาธารณะ 3 เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม มีความรู้ในการจัดสวนสาธารณะอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 
 
 
 
 
 27. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 บรรจุ 5 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐ ศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 
 
 
 
 28. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 บรรจุ 3 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
 
 - มีความรู้ในวิชาการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 
 
 
 
 29. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 บรรจุ 2 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
 
 - มีความรู้ในวิชาการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 
 
 
 
 30. นักวิชาการศึกษา 3 บรรจุ 9 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเทศบาล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ ไทย มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 
 
 
 
 31. นิติกร 3 บรรจุ 9 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย มีความรู้ในวิชากฎหมายและมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุ การณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 
 
 
 
 32. นักวิชาการสุขาภิบาล 3 บรรจุ 10 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยา ศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 
 - มีความรู้ในวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ ไทย มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 
 
 33. วิศวกรโยธา 3 บรรจุ 10 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
 
 - มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 
 
 
 
 34. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บรรจุ 7 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์
 
 - มีความรู้ในวิชาการตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 
 
 
 
 35. บุคลากร 3 บรรจุ 11 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย บริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 
 - มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 
 
 
 
 36. เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3 บรรจุ 3 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการ
 
 - มีความรู้ในวิชาการสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์เยาวชน พ.ร.บ.ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 
 - มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น งานสหกรณ์ งานเยาวชน การพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน และแนวความผิดของโรงเรียนชุมชน มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 
 - มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 37. เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 บรรจุ 2 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย มีความรู้ในงานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 
 
 
 
 38. พยาบาลวิชาชีพ 3 บรรจุ 2 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มีความรู้ความสามารถในวิชาการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศ ไทย มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 
 
 
 
 39. นักวิชาการเกษตร 3 บรรจุ 14 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความรู้ในวิชาการเกษตรอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไป และมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com