ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับ เศรษฐกร (บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2552)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับ เศรษฐกร (บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 255 2)
 ประกาศรับสมัคร :  10 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 เศรษฐกร (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 7,940 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท จำนวน 3 อัตรา (ระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน 6 เดือน และ 3 เดือน ตามลำดับ)
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ตามข้อ 4 ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th แล้วส่งใบสมัคร พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 ทางจดหมายลงทะเบียนมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2552 (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552)
 
 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 รูป
 4.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ปริญญาโทและปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครจะต้องนำต้นฉบับมาแสดงในวันที่สอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภา มหาวิทยาลัยหรือสภาของสถาบันการศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 17 กรกฎาคม 2552)
 4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 4.4 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 สำนัก งานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ณ ป้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น 1 และ Website ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th
 
 6. วิธีการคัดเลือก
 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
 
 8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียง ลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า สำหรับบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน  
 Website :  http://www.fpo.go.th
 เอกสารใบสมัคร :  
 ที่อยู่ :  ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com