ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับ วุฒิปริญญาตรี - เอก (บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับ วุฒิปริญญาตรี - เอก (บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  14 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะต่าง ๆ จำนวน 33 อัตรา โดยมี
 
 รายละเอียดดังนี้
 
 คณะครุศาสตร์
 
 1. กลุ่มวิชาชีพครู
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาการศึกษา
 
 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์
 
 3. กลุ่มสังคมศึกษา
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาการศึกษาสังคม สังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา
 
 4. กลุ่มธุรกิจศึกษา
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษาแขนงบัญชี บริหารธุรกิจแขนงบัญชี บัญชี
 
 5. กลุ่มปฐมวัย
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
 คณะวิทยาการจัดการ
 
 6. กลุ่มบริหารธุรกิจ (สาขาทรัพยากรมนุษย์)
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์
 
 7. กลุ่มบัญชี 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาบัญชี บริหาร ธุรกิจสาขาบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยตรง
 
 8. กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 9. กลุ่มบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ (Business Administration, Marketing, Inter-national Business)
 
 10. กลุ่มบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท หลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับ การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หรือการนโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว (Tourism management, Hospitality management, Service industries management, International tourism andhospitality management or Tourism policy and planning)
 
 11. กลุ่มอุตสากรรมท่องเที่ยว
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับ การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวและการต้อนรับระหว่างประเทศ หรือการนโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว (Tourism management, Hospitality management, Service industries management, International tourism and hospitality management or Tourism policy and planning) เน้นหลักสูตรการโรงแรม และเน้นการทำวิทยานิพนธ์
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 12. กลุ่มภาษาจีน
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาภาษาจีน การสอนภาษาจีน วรรณคดีจีน
 
 13. กลุ่มภาษาจีน
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี วิธีการสอนภาษาจีนหรือที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
 
 14. กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบ
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชามัลติมีเดีย นวัตกรรมการออกแบบ การออกแบบกราฟิค การออก แบบนิเทศศิลป์
 
 15. กลุ่มภาษาไทย
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อวิทยาการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คติชนวิทยา
 
 16. กลุ่มสังคมศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาสังคมศึกษา สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา การพัฒนาสังคม ยุทธ ศาสตร์การพัฒนา มานุษยวิทยา
 
 17. กลุ่มศิลปะการแสดง
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทยคดีศึกษา สาขาวัฒนธรรม
 
 18. กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 19. กลุ่มเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิว
 
 เตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แอนิเมชั่น
 
 20. กลุ่มเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แอนิเมชั่นหรือมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟิค
 
 21. กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 22. กลุ่มคหกรรมศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาคหกรรม ศาสตร์ วิทยาการอาหารและโภชนาการ
 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
 23. กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง ชีววิทยาประมง
 
 24. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
 
 25. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษย ศาสตร์ฯ
 
 26. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
 
 27. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
 28. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานอาคารสถานที่และการบริการ
 
 29. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มสำนักงานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
 
 ตำแหน่งที่ 24-29 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 - มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Micro-soft Offie เป็นอย่างดี
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th ของมหาวิทยาลัย สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7621-1959, 240474-7 ต่อ 132
 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน EMS ได้ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตรารับจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
 
 - ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์
 
 - สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิที่สถาน ศึกษาออกให้และได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาสถาบันก่อนหรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 
 - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ แต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดครุยของมหาวิทยาลัย)
 
 - ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน มีโรคต้องห้ามดังนี้ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - เพศชายให้แนบหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหาร แบบ สด.34 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หลักฐานการผ่านงาน ใบรับรองความรู้ความสามารถพิเศษ
 
 - ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 100 บาท (หากส่งหลักฐานทางไปรษณีย์กรุณาแนบธนาณัติสั่งจ่าย ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 100 บาท)
 
 
 
 Website :  http://www.pkru.ac.th
 เอกสารใบสมัคร :  
 ที่อยู่ :  21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000  
 Tel / Fax :  0-7621-1959, 240474-7 ต่อ 132
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com