ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบจ.นครราชสีมา รับ ครูผู้ช่วย ( 21 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2552 )

อบจ.นครราชสีมา รับ ครูผู้ช่วย ( 21 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2552 )
 ประกาศรับสมัคร :  14 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
 
 ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสาขาวิชาเอกดังนี้
 
 1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกภาษาไทย
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกภาษาไทย การสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา วิธีสอนภาษาไทย ศาสนาและวรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย
 
 2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนคณิต ศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์
 
 3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ชีวภาพกายภาพ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยา ศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
 
 4. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 22 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์
 
 5. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 10 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกเคมี การสอนเคมี การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา เคมีศึกษา เคมีเทคนิค ชีวเคมี อินทรีเคมี วัสดุศาสตร์
 
 6. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกชีววิทยา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกชีววิทยา การสอนชีววิทยา การสอนชีววิทยา
 
 ระดับมัธยมศึกษา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา ชีววิทยาทั่วไป
 
 7. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา การสอนสังคม ศึกษาระดับมัธยมศึกษา พัฒนาสังคม สังคมศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไทยคดีศึกษา สังคมศาสตร์ การพัฒนา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) เฉพาะปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
 
 8. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การสอนวิชาภาษาปัจจุบัน ต่างประเทศ (อังกฤษ) วิธีสอนภาษาอังกฤษ และวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้นสูง การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
 
 9. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกพลศึกษา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกพลศึกษา หรือการสอนพลศึกษา ศึกษาศาสตร์- พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและการจัดการกีฬา
 
 10. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกศิลปะ ศิลปศึกษา ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา ศิลปะไทย ศิลปะการช่าง ประยุกต์ศิลปศึกษา ภาคพิมพ์ จิตรกรรม จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ประติมากรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมสากล หัตถศิลป์ มัณฑศิลป์ ออกแบบศิลป์ประยุกต์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบนิเทศทัศนนิวิธ การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบตกแต่งภายใน ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์
 
 หมายเหตุ ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์เป็นวิชาเอกลักษณะคู่วิชา ไม่ใช่วิชาเอกกับวิชาโทเฉพาะคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 11. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์และการละคร
 
 หมายเหตุ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่ไม่ได้ระบุไว้แนบท้ายประกาศฉบับนี้ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ ก.ค.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งสำหรับข้าราชการครูโดยให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการสอบ
 
 12. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา ดนตรี ดุริยศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ ดุริยางค์ไทย ดุริยางค์สากล
 
 หมายเหตุ วิชาเอกดนตรี-วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ -วิชาเอกดนตรีศึกษา ที่จบการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันราชภัฏ ฯลฯ จะรับสมัครในกลุ่มวิชาดนตรีไทย หรือดนตรีสากลได้จะต้องให้มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือสำนักงานราชภัฏ ตามแต่กรณีรับรองว่าได้ศึกษารายวิชาทางดนตรีด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต ตามแบบที่กรมกำหนด
 
 13. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกคหกรรม
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศิลป์ คหกรรม คหกรรมศาสตร์ ทั่วไป คหกรรมศาสตร์ศึกษา ศึกษาศาสตร์-คหกรรม ศาสตร์ บ้านและชุมชน อาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมและเครื่องแต่งกาย คหกรรม ศาสตร์ศึกษา-คหกรรมทั่วไป คหกรรมศาสตร์ศึกษา (สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย) คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ พัฒนาการเด็กและครอบครัว พัฒนาการครอบครัวและเด็ก คหกรรมศาสตร์ (ศิลปะประดิษฐ์)
 
 14. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาเกษตรกรรม
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก เกษตรศาสตร์ทั่วไป หรือเกษตรทั่วไป เกษตรหรือเกษตร ศาสตร์ เกษตรกรรม เกษตรศึกษา ศึกษาศาสตร์-เกษตร การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ ครุศาสตร์เกษตร พัฒนา การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
 
 - หรือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร (พืชกรรม) หรือกลุ่มวิชาเกษตร (สัตวบาล) สมัครสอบได้ในกลุ่มวิชาเกษตรกรรมทั่วไป
 
 15. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกอุตสาห กรรมศิลป์
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลปศึกษา การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรม
 
 16. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจคอมพิว เตอร์ ระบบสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ศาสตร์คอมพิวเตอร์
 
 17. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ บรรณารักษศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 
 - ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 
 - ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545
 
 เงินเดือนที่ได้รับ
 
 ผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนในอัตราตำแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 7,940 บาท
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2552 (ในวันและเวลาราชการ) โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4425-7162
 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ คนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้
 
 - สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ (สด.9) หรือใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 
 - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
 
 - สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และต้องนำฉบับจริงมาแสดงด้วย
 
 - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
 
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
 
 - ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งตนดำรงอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับ การสอบแข่งขันครั้งนั้น
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันภาค ข. ในวันที่ 13 สิงหาคม 2552 พร้อมจะกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน (ภาค ข.) โดยปิดประกาศไว้ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือที่ www.Koratjpao.go.th
 
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะทำการสอบตามหลักสูตร การสอบแข่งขันภาค ข. และภาค ค. ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดดังนี้
 
 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ในเรื่องต่อไปนี้
 
 - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 
 1) หลักการศึกษา
 
 2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 
 3) การจัดกระบวนการเรียนรู้
 
 4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 
 5) สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
 
 6) การวัดและประเมินผลการศึกษา
 
 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา
 
 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม กับตำแหน่งเจ้าหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถทักษะเฉพาะบุคคล
 
 ในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์ ทัศนคติ และอื่น ๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วย
 
 1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 
 2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 
 3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
 
 อนึ่ง การดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) จะดำเนินการสอบ หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว
 
 เกณฑ์การตัดสิน การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขันจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
 
 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ข.
 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข. ให้ทราบภายใน 5 วัน หลังการสอบแข่งขันภาค ข. เสร็จสิ้น โดย ปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 0-4425-7162 หรือ www.Koratpao.go.th
 
 สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) เป็นผู้ที่มีสิทธิในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ก.)
 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหรือเคยศึกษาหรือฝึกอบรมโดยเนื้อหา ตามเรื่องต่อไปนี้ จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในปี 2535 และ 18 หน่วยกิต ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นไป ตามระบบวิภาค คือ
 
 1. การฝึกสอน หรือประสบการณ์การสอน ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน
 
 2. จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็กสำหรับครู ฯลฯ
 
 3. สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ
 
 4. วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนทั่วไป วิธีสอน วิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ
 
 5. หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษาความเป็นครู ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ
 
 ยกเว้น ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2535 กำหนด 15 หน่วยกิต เช่นเดียวกับปี 2535 ตลอดไป คุณวุฒิปริญญาตรีที่ระบุไว้จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค. ได้รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการครู
 
 6. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรมดังต่อไปนี้
 
 - ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นดังนี้ การศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 
 - สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ ก.ค.รับรองและกำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับข้าราชการครู
 
 7. ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือสอบไล่ได้ทางการศึกษา โดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 
 - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
 
 - ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
 
 - ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
 
 - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
 
 - ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)
 
 - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (พ.ป.ช.)
 
 - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
 
 - อนุปริญญาการศึกษา (อ.กศ.)
 
 - อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
 
 - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
 
 - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมศึกษา (พ.ม.)
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com