ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับ วุฒิปริญญาโท - เอก (บัดนี้ - 22 กรกฎาคม 2552)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับ วุฒิปริญญาโท - เอก (บัดนี้ - 22 กรกฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  14 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน
 
 สังกัดคณะครุศาสตร์ สายการสอน
 
 1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาการสอนวิทยา ศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์)
 
 2. กลุ่มวิชาชีพครู 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาหลักสูตรและการสอน พัฒนศึกษา หรือหลักสูตรและการนิเทศ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาการศึกษา บริหาร การศึกษา หรือพัฒนศึกษาศาสตร์ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว 1 อัตรา
 
 3. ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษา ศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
 
 4. การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาการศึกษาปฐมวัย
 
 5. สังคมศึกษา 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาภูมิศาสตร์ ประวัติ ศาสตร์ หรือสังคมศึกษา
 
 - หากมีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ การแปลความหมายจากแผนที่ จากภาพถ่ายดาวเทียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6. คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์
 
 7. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารการศึกษา
 
 8. กลุ่มทดสอบและวิจัยการศึกษา 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา การทดสอบทาง การศึกษา การประเมินผลการศึกษาหรือการพัฒนาหลักสูตร
 
 คณะครุศาสตร์ ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์)
 
 9. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์
 
 10. กลุ่มวิชาชีพครู
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาการศึกษา บริหารการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์
 
 11. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือการสอนสังคมศึกษา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โทหรือปริญญาเอก สาขาการสอนสังคมศึกษา
 
 - มีความสามารถด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือรีโมทเซนซิ่ง
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 12. กลุ่มวิชานิติศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมาย
 
 13. กลุ่มวิชาศิลปกรรม
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาศิลปกรรม ศิลปะ หรือสาขาวิชาทางศิลปะที่เกี่ยวข้อง
 
 14. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิถีไทย
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์
 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
 
 15. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและการจัดการสารสนเทศ
 
 - วุฒิปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาระดับปริญญา เอก และอยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 คณะวิทยาการจัดการ
 
 16. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหาร ธุรกิจ ซึ่งอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์
 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 17. กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาเครื่องกล (ค.อ.ม.)
 
 ทุกตำแหน่ง มีบุคลิกภาพและความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครูผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
 
 Website :  http://www.kru.ac.th
 เอกสารใบสมัคร :  http://www.kru.ac.th/images/stories/person/son4-52.doc
 ที่อยู่ :  70 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000  
 Tel / Fax :  034-633227-30
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com