ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
นิด้า รับ วุฒิปริญญาตรี - โท (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2552)

นิด้า รับ วุฒิปริญญาตรี - โท (บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  15 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน
 
 1. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและนิด้าสัมพันธ์ กองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ ภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์ ออกแบบ นิเทศศิลป์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมการออก แบบผลิตสื่อ และคอมพิวเตอร์กราฟิค จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ระเบียบการรับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารจอดรถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2727-3403
 
 2. ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักบรรณสารการพัฒนา 2 อัตรา เงินเดือน 13,580 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ ติดต่อขอรับใบสมัครที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารที่จอดรถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ในเวลาราชการ โทร. 0-2727-3401, 0-2727-3405
 
 3. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกลุ่มงานกิจการนานาชาติ กองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท ทางศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การบริหารกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การอุดมศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาการเศรษฐกิจ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เทคโนโลยีการบริหาร
 
 ติดต่อขอรับใบสมัครที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารที่จอดรถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ในเวลาราชการ โทร. 0-2727-3401
 
 หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 
 2. ใบปริญญาบัตร และใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ตามที่ใช้สมัครสอบ พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตรให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
 
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 
 5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 6. กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ สด.8 หรือสด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์การคัดเลือกทหารแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 
 Website :  http://personnel.nida.ac.th
 เอกสารใบสมัคร :  
 ที่อยู่ :  เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
 Tel / Fax :  0-2727-3403
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com