ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2552)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 21 ก รกฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  15 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. นักโภชนาการปฏิบัติการ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ หรือทางโภชนวิทยา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว
 
 2. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
 
 1. เปิดเว็บไซต์ http://job.moph.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบ"
 
 2. กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
 
 3. กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
 
 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอก ใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
 การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 วิธี คือ
 
 1. การชำระเงินทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงิน ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
 
 2. การชำระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB online ให้ผู้สมัครคลิกเลือกชำระเงินผ่านระบบ KTB online และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง (เฉพาะวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ภายในเวลา 22.00 น.) และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เป็นหลักฐานการชำระเงิน
 
 3. การชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ให้ผู้สมัครคลิกชำระผ่าน ATM พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM และนำไปทำรายการชำระเงินไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง (เฉพาะวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ภายในเวลา 22.00 น.) และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน
 
 ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
 
 1. ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
 
 2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
 
 6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535
 
 สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง ว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
 
 
 
 Website :  http://job.moph.go.th/
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com