ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบต.ท่าสุด รับ วุฒิปริญญาตรี - โท (บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2552)

อบต.ท่าสุด รับ วุฒิปริญญาตรี - โท (บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2552 )
 ประกาศรับสมัคร :  15 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด จะดำเนินการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ดังนี้
 
 ตำแหน่งบุคลากร
 
 - เป็นพนักงานส่วนตำบลและปัจจุบันดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร กฎ หมาย บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือ
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางกฎหมาย การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารธุรกิจ
 
 การสมัครสอบคัดเลือก
 
 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 เอกสารและหลักฐาน
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
 
 - ใบสมัครสอบคัดเลือก (ผนวก ก)
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลของผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1 ชุด
 
 - สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบลของผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1 ชุด
 
 - หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลต้นสังกัด ที่อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก (ผนวก ข)
 
 - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 
 - ใบรับรองแพทย์
 
 - แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน 1 ชุด (ผนวก ค)
 
 - หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 
 สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศสมัครสอบคัดเลือกหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ
 
 เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 
 ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการ ปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบาย และแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนงานราชการที่สังกัด และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
 
 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 
 ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
 
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 
 ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดในแบบประเมิน บุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกกับความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัคร
 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 200 บาท
 
 
 
 Website :  
 เอกสารใบสมัคร :  
 ที่อยู่ :  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com