ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา รับวุฒิม.3 - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2552)

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา รับวุฒิม.3 - ปริญญาต รี (บัดนี้ - 7 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  05 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ประสงค์จะรับสมัครพนักงานดังนี้
 
 ตำแหน่งงาน
 
 1. ช่างพิมพ์ออฟเซท จำนวน 2 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 - มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านพิมพ์ออฟเซทอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 - มีความสามารถพิมพ์ 4 สีได้ ใช้เครื่อง 2 สีได้เป็นอย่างดี
 คุณสมบัติพิเศษ
 - สามารถใช้เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติได้
 - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
 - มีความขยัน มีวินัย และตั้งใจในการทำงาน
 
 2. ช่างพับเล่ม จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 - มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการพับไม่ต่ำกว่า 8 ปีขึ้นไป สามารถใช้เครื่อง
 พับได้ดี
 คุณสมบัติพิเศษ
 - มีความขยัน หมั่นเพียร มีวินัย และตั้งใจในการทำงาน
 - สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 
 3. พนักงานการพิมพ์บริการ จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ
 หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีในการจัดพิมพ์
 เอกสาร
 - สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ อย่างน้อย 35 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที
 - เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 คุณสมบัติพิเศษ
 - มีความขยัน หมั่นเพียร มีวินัย และตั้งใจในการทำงาน
 - สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 
 4. พนักงานบริการฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์
 การพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office(Word ,Excell) ได้เป็นอย่างดี
 - สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ อย่างน้อย 35 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที
 - เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 คุณสมบัติพิเศษ
 - มีความขยัน หมั่นเพียร มีวินัย และตั้งใจในการทำงาน
 - สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 
 5. พนักงานออกแบบสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์
 คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้โปรแกรม graphic เบื้องต้น เช่น PhotoShop , Illustrator , Indesign ได้
 เป็นอย่างดี
 - เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 คุณสมบัติพิเศษ
 - มีความขยัน หมั่นเพียร มีวินัย และตั้งใจในการทำงาน
 - สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 
 6. พนักงานการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ การ
 พิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ด้านงานการพิมพ์ สามารถคำนวณราคางานพิมพ์ได้
 - มีความอดทน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 คุณสมบัติพิเศษ
 - บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
 - สามารถทำงานกับพนักงานทุกระดับชั้นได้
 - มีความต้องการความก้าวหน้าและสามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัว
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป
 2. สำเนาประกาศนียบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล
 ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
 7. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
 
 ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2552
 
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่
 งานบริหารทั่วไปและงานบริหารงานบุคคล ชั้น 2
 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
 สี่แยกซั้งฮี้ ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 โทร. 0-2243-0615 ต่อ 104 ,0-2241-0170  
 ที่อยู่ :  สี่แยกซั้งฮี้ ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 Tel / Fax :  0-2243-0615 ต่อ 104 ,0-2241-0170
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com