ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยนครพนม รับอาจารย์ (บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2552)

มหาวิทยาลัยนครพนม รับอาจารย์ (บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  07 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขา
 
 1. ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือการศึกษาอนุบาล หรือการศึกษาเด็กเล็ก หรือการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยา นิพนธ์ หรือมีประสบการณ์การสอนในระดับอนุบาล หรือการศึกษาปฐมวัย หรือระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. ประจำคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยา นิพนธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 
 3. ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม สาขาวิชาพยาบาล 7 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท ทางการพยาบาล ทุกสาขา
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยา นิพนธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. ประจำวิทยาลัยเทคนิคนครพนม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท วศ.ม./คอ.ม. สาขาอิเล็ก ทรอนิกส์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี ผู้สำเร็จจากโปรแกรม การศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท วศ.ม./คอ.ม. สาขาคอมพิว เตอร์ หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยา นิพนธ์ และมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 
 4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ และมีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยา นิพนธ์ และมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 
 5. ประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิศวกรรมเกษตร
 
 - มีประสบการณ์และความชำนาญด้านงานวิจัย
 
 - มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ให้ระบุชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในใบสมัคร) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6. ประจำวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยา นิพนธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6.1 สาขาวิชาการบัญชี 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาการบัญชี
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6.2 สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยา นิพนธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7. ประจำวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน/เครื่องกล 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท วศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน หรือ วศ.ม./คอ.ม.เครื่องกล
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยา นิพนธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7.1 สาขาวิชาไฟฟ้า 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท วศ.ม/คอ.ม. ไฟฟ้า
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท วศ.ม./คอ.ม.อิเล็กทรอนิกส์
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 8. ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการโรงแรม (แผนกอาหารและเครื่องดื่ม) 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท ทุกสาขา แต่ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาด้านการจัดการโรงแรม
 
 - มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (ห้องอาหารและการผสม เครื่องดื่ม) มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติได้ดี มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ฟังภาษาอังกฤษในระดับดี
 
 - มีความคิดสร้างสรรค์ และมีภาวะผู้นำ
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์ในสาขาดังกล่าวนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 8.1 สาขาวิชาการโรงแรม (แผนกครัวและการปรุงอาหาร) 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท ทุกสาขา แต่ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาด้านการจัดการโรงแรม
 
 - มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนกครัวและการปรุงอาหารแบบตะวันตก
 
 - มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติได้ดี มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ฟังภาษาอังกฤษในระดับดี
 
 - มีความคิดสร้างสรรค์ และมีภาวะผู้นำ
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยา นิพนธ์ และมีประสบการณ์ในสาขาดังกล่าวนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 9. ประจำวิทยาลัยเทคนิคนครพนม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา และมีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ ดี และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 
 - ผู้สำเร็จจากโปรแกรมการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 
 ผู้ประสงค์ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 330 ถ.อภิบาลบัญชี อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-2511, 0-4251-3729 ต่อ 105, 120-4 สำหรับการสมัครสอบทางไปรษณีย์หมดเขตส่งเอกสารในวันที่ 7 สิงหาคม 2552 และสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.npu.ac.th
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 
 - สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
 
 - ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากสถานศึกษา และใบรับรองประสบการณ์ในกรณีที่ผ่านงานอื่นมาก่อน และ/หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 ทั้งนี้ สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งสำเนาใบนำฝากเงินค่าสมัครมาพร้อมใบสมัคร ซึ่งจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์นำส่งเป็นวันสมัคร และสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 ที่อยู่ :  330 ถ.อภิบาลบัญชี อ.เมือง จ.นครพนม 48000  
 Tel / Fax :  0-4251-2511, 0-4251-3729 ต่อ 105, 120-4
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com