ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ม.นครพนม รับสมัคร อาจารย์ 29 อัตรา

ม.นครพนม รับสมัคร อาจารย์ 29 อัตรา
 
 มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขา
 1. ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือการศึกษาอนุบาล หรือการศึกษาเด็กเล็กหรือการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา
 2. ประจำคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 - ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 3. ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม สาขาพยาบาล 7 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท ทางการพยาบาล ทุกสาขา
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 4. ประจำวิทยาลัยเทคนิคนครพนม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท วศ.ม./ คอ.ม.สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 4.1 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท วศ.ม./ คอ.ม.สาขาคอมพิวเตอร์ หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
 4.2 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ และมีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
 5. ประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท สาขาวิศวกรรมเกษตร
 - มีประสบการณ์และความชำนาญด้านงานวิจัย
 6. ประจำวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก/ โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 6.1 สาขาการบัญชี 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท สาขาการบัญชี
 6.2 สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 7. ประจำวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน / เครื่องกล 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท วศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน หรือ วศ.ม./คอ.ม.เครื่องกล
 8. ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ สาขาการโรงแรม (แผนกอาหารและเครื่องดื่ม) 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท ทุกสาขา แต่ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาด้านการจัดการโรงแรม
 8.1 สาขาการโรงแรม (แผนกครัวและการปรุงอาหาร) 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท ทุกสาขา แต่ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาด้านการจัดการโรงแรม
 9. ประจำวิทยาลัยเทคนิคนครพนม สาขาวิศวกรรมโยธา
 - วุฒิปริญญาเอก / โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา และมีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 ผู้ประสงค์ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 330 ถ.อภิบาลบัญชี อ.เมือง จ.นครพนม 48000 Tel.0 4251 2511, 0 4251 3729 ต่อ 105, 120-4 สำหรับการสมัครสอบทางไปรษณีย์หมดเขตส่งเอกสารในวันนี้เป็นต้นไป และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.npu.ac.th
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 - สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาใบรายงานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 - รูปถ่ายขนาด 3 * 4 ซม.จำนวน 3 รูป
 - ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากสถานศึกษา และใบรับรองประสบการณ์ในกรณีที่ผ่านงานอื่นมาก่อน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งสำเนาใบฝากเงินค่าสมัครมาพร้อมใบสมัคร ซึ่งจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์นำส่งเป็นวันสมัคร และให้นำสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com